Specjaliści w Gabinecie Terapeutycznym - Krok po Kroku

Specjaliści

mgr Janusz Jan Kiełczyński

mgr Janusz Jan Kiełczyński

pedagog specjalny, terapeuta SI, tyflopedagog, terapeuta zajęciowy, surdopedagog

Absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu oraz Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Łodzi. Na co dzień pracuje jako oligofrenopedagog oraz terapeuta SI w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska” w Skierniewicach.

 

Ukończone kursy i szkolenia

 

 

 

 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - 2 stopień;
 • Zachowania trudne - teoria i praktyka;
 • Neurobiologiczne Podstawy Integracji Sensorycznej (PSTIS);
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS) - teoria grupowa dzieci ze spektrum autyzmu;
 • Diagnoza nozologiczna zaburzeń ze spektrum autyzmu;
 • Praktyczne wskazówki dotyczące dostosowania form i metod pracy z uczniem z Zespołem Aspergera;
 • Terapia behawioralna – teoria i praktyka. Kurs bazowy (3 modułowy).
 • Tworzenie środowiska terapeutycznego;
 • Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania;
 • Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi;
 • Techniki SAZ w pracy z grupą;
 • Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji;
 • Techniki SAZ w przygotowaniu dziecka do integracji;
 • Dokumentowanie i programowanie w SAZ;
 • Terapia Ręki - 2 stopień;
 • Integracja Sensoryczna - 2 stopień (PSTIS);
 • PECS - poziom 1;
 • PECS - poziom 2;
 • Makaton - poziom podstawowy;
 • Makaton - poziom zaawansowany;
 • Makaton - poziom rozszerzony;
 • AAC. Wprowadzenie alternatywnych metod komunikacji u osób z autyzmem;
 • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz;
 • Terapia Neurobiologiczna;
 • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®;
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji;
 • Sensomotoryczna terapia widzenia©.
 • Masaż Shantala - dzieci i niemowląt
mgr Dominika Fijałkowska

mgr Dominika Fijałkowska

psycholog, terapeuta SI

Absolwentka magisterskich studiów psychologicznych ze specjalnością: psychologia kliniczna i zdrowia na Uniwersytecie Łódzkim. Na co dzień pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w Gabinecie Terapii i Wspomagania Rozwoju Dziecka. Prowadzi także zajęcia dydaktyczne dla studentów Psychologii na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyła 3-stopniowy kurs Polskiego Języka Migowego, szkolenia kwalifikacyjne do stosowania metod diagnostycznych, kurs Integracji Sensorycznej (I stopień), ponadto szkolenia i warsztaty m.in. związane z całościowymi zaburzeniami rozwoju, wczesnym wykrywaniu problemów rozwojowych, psychoonkologią. Aktywnie uczestniczy w konferencjach naukowych (m.in. „Psychologia w służbie rodziny”, „Annual Society for Reproductive and Infant Psychology Conference”).

Obecnie doktorantka na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Łódzkim.

mgr Piotr Kołudzki

mgr Piotr Kołudzki

fizjoterapeuta, terapeuta IBITA Bobath, terapeuta SI

Absolwent Społecznej Akademii Nauk w Łodzi o kierunku Fizjoterapia. Na co dzień pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Skierniewicach od 2012 roku jako fizjoterapeuta oraz w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska” w Skierniewicach. Posiada również własną firmę FizjoPoint zajmującą się rehabiltacją i masażem.

Ukończone kursy i szkolenia

 

 

 

 

 • Osteopatia strukturalna i chiropraktyka wg. dr Ackermanna ( moduł 1 i 2 );
 • Wprowadzenie do metody Neurac 1 i wykorzystywanie aparatu REDCORD w rehabilitacji medycznej;
 • Neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej (PSTIS);
 • Masaż w fizjoterapii, kosmetyce i odnowie biologicznej;
 • IBITA Bobath dla dorosłych.

 

mgr Ewelina Krupa

mgr Ewelina Krupa

logopeda, technik audiolog

Absolwentka logopedii z audiologią oraz logopedii Uniwersytetu Łódzkiego. Studentka studiów magisterskich z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej na Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi oraz oligofrenopedagogiki na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Skierniewicach. Na co dzień pracuje jako logopeda w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska” w Skierniewicach oraz w przedszkolach i szkołach miejskich.

mgr Jarosław Krupa

mgr Jarosław Krupa

fizjoterapeuta, oligofrenopedagog, terapeuta SI

Absolwent fizjoterapii na Wyższej Szkołe Zarządzania i Administracji w Zamościu. Na co dzień pracuje jako fizjoterapeuta i terapeuta SI w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska” w Skierniewicach oraz w Przedszkolu Gabilandia w Żyrardowie.
Od 2007 roku jest certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej.

 

Ukończone kursy i szkolenia

 

 

 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - 2 stopień;
 • Terapia Ręki - 2 stopień;
 • Neurobiologiczne Podstawy Integracji Sensorycznej (PSTIS);
 • Integracja Sensoryczna - 2 stopień (PSTIS);
 • Dziecko spastyczne;
 • Dziecko wiotkie;
 • Dziecko w równowadze;
 • Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania;
 • Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych według Masgutowej.
mgr Katarzyna Michalak

mgr Katarzyna Michalak

pedagog specjalny, terapeuta zajęciowy

Absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Skierniewicach, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie.

 

Ukończone kursy i szkolenia

 

 

 

 

 • Profil arytmetyczny promatematica;
 • Neurokalkulia ptomatematica;
 • Dysleksja rozwojowa;
 • Terapia Ręki;
 • Trener metod uczenia się 3XU Transfer Learning;
 • Integracja Bilateralna;
 • Dziecko w równowadze;
 • Neurobiologiczne podstawy integracji Sensorycznej (SINET);
 • Diagnoza i terapia wyższych funkcji słuchowych ATS;
 • Diagnoza i terapia wyższych funkcji wzrokowych;
 • Dominujący profil mózgu według S.Mazgutowa;
 • I i II stopień kinezjologii edukacyjnej;
 • INPP Wygaszanie odruchów wg S.Goddard.
mgr Justyna Graczyk

mgr Justyna Graczyk

psycholog 

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.Ukończyła wiele szkoleń z zakresu pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu. Swoją ścieżkę zawodową rozpoczęła jeszcze na studiach pracując w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z dziećmi z trudnościami. Po studiach rozpoczęła pracę w Centrum Terapii Promitis w Warszawie gdzie pracowała jako terapeuta grupowy jak i indywidualny z dziećmi ze spektrum autyzmu. Aktualnie pracuje w Ośrodku Wspólna Troska w Skierniewicach gdzie prowadzi terapię dla z dziećmi z autyzmem jak i innymi zaburzeniami oraz w  Centrum Edukacyjno Terapeutycznym IUNGO w Skierniewicach gdzie prowadzi terapię dzieci, które wymagają pomocy w zakresie emocji czy kompetencji społecznych.

W Centrum Krok po Kroku prowadzi terapię psychologiczną, terapię behawioralną, treningi umiejętności społecznych oraz współtworzy z innymi specjalistami zespół diagnostów.

Aktualnie również studentka Uniwersytetu SWPS na kierunku: seksuologia kliniczna.

 

Poznaj naszą ofertę

Fizjoklinika
Równowaga
Szkoła Optymizmu
Magis
Animus
F84
Fizjo Point
Wspomaganie rozwoju i edukacji

Centrum Terapeutyczne "Krok po Kroku"

 

96-100 Skierniewice
ul. Joachima Lelewela 16
tel: +48 791 527 808
e-mail:  terapiakrokpokroku@gmail.com
 

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy do kontaktu

Regulamin plików cookies