Specjaliści w Gabinecie Terapeutycznym - Krok po Kroku

Specjaliści

mgr Janusz Jan Kiełczyński

mgr Janusz Jan Kiełczyński

psycholog, pedagog specjalny, terapeuta SI, tyflopedagog, terapeuta zajęciowy, surdopedagog

Absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Uniwersytetu SWPS w Sopocie, Szkoły Wyższej we Wrocławiu oraz Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Łodzi. Pomysłodawca oraz założyciel najnowocześniejszych gabinetów terapeutycznych, skierowanych do pracy z dziećmi w każdym wieku. Na co dzień pracuje w Centrum Terapeutycznym „Krok po Kroku” w Skierniewicach oraz jako psycholog w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Krzysztofa Kolumba w Żyrardowie.

 

Ukończone kursy i szkolenia

 

 

 • Trening jedzenia - szkolenie dla osób pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu;
 • Zachowania trudne - teoria i praktyka;
 • Neurobiologiczne Podstawy Integracji Sensorycznej (PSTIS);
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS) - teoria grupowa dzieci ze spektrum autyzmu;
 • 9 krytycznych umiejętności porozumiewania się;
 • Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych;
 • Diagnoza nozologiczna zaburzeń ze spektrum autyzmu;
 • Terapia NeuroTaktylna - poziom 2;
 • Archetypy rozwoju ruchowego;
 • Praktyczne wskazówki dotyczące dostosowania form i metod pracy z uczniem z Zespołem Aspergera;
 • Integracja odruchów ustno - twarzowych - poziom 2;
 • Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych
 • Terapia behawioralna – teoria i praktyka. Kurs bazowy (3 modułowy);
 • Tworzenie środowiska terapeutycznego;
 • Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania;
 • Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi;
 • Techniki SAZ w pracy z grupą;
 • Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji;
 • Techniki SAZ w przygotowaniu dziecka do integracji;
 • Bilateralna Integracja - program terapeutyczny;
 • Dokumentowanie i programowanie w SAZ;
 • Terapia Ręki - 2 stopień;
 • Integracja Sensoryczna - 2 stopień (PSTIS);
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - 2 stopień;
 • PECS - poziom 1;
 • PECS - poziom 2;
 • Makaton - poziom podstawowy;
 • Makaton - poziom zaawansowany;
 • Makaton - poziom rozszerzony;
 • AAC. Wprowadzenie alternatywnych metod komunikacji u osób z autyzmem;
 • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz;
 • Terapia Neurobiologiczna;
 • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®;
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji;
 • Sensomotoryczna terapia widzenia©;
 • Masaż Shantala - dzieci i niemowląt;
 • Dziecko wiotkie;
 • Dziecko w równowadze;
 • Dziecko spastyczne;
 • VB - MAPP - ocena umiejętności planowania terapii;
 • Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych;
 • AAC komunikacja wspomagająca i alternatywna - jak zacząć pracę w obszarze komunikacji z dzieckiem lub dorosłą osobą z autyzmem - II stopień;
 • Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC).
mgr Katarzyna Gołębieska

mgr Katarzyna Gołębieska

terapeuta SI, pedagog, terapeuta Metody Tomatisa®, instruktor hipoterapii 

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz Uniwersytetu SWPS w Warszawie z dwudziestoletnim stażem pracy z dziećmi. Współwłaścicielka oraz czynny terapeuta w Centrum Terapeutycznym "Krok po Kroku". W przeszłości zawodniczka i trenerka Judo. Wielokrotna medalistka mistrzostw Polski w tej dyscyplinie sportowej oraz instruktorka fitness. W latach 2002-2019 nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr. 2 im. Tadeusza Kościuszki w Skierniewicach. Matka trójki dzieci ze spektrum autyzmu.

Ukończone kursy i szkolenia

 

 

 

 • Zachowania trudne - w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu;
 • Neurobiologiczne Podstawy Integracji Sensorycznej (PSTIS);
 • Trening Umiejętności Społecznych;
 • Archetypy rozwoju ruchowego;
 • Integracja odruchów ustno - twarzowych - poziom 1;
 • Terapia behawioralna – teoria i praktyka. Kurs bazowy (3 modułowy).
 • Bilateralna Integracja - program terapeutyczny;
 • Terapia Ręki - 2 stopień;
 • Integracja Sensoryczna - 2 stopień (PSTIS);
 • PECS - poziom 1;
 • PECS - poziom 2;
 • Sensomotoryczna terapia widzenia;
 • 9 krytycznych umiejętności porozumiewania się;
 • Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych,
 • Tomatis Practitioner (Level 1) Certificate,
 • Neuroflow - Aktywny Trening Słuchowy.
mgr Piotr Kołudzki

mgr Piotr Kołudzki

fizjoterapeuta, terapeuta IBITA Bobath, terapeuta SI

Absolwent Społecznej Akademii Nauk w Łodzi o kierunku Fizjoterapia. Na co dzień pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Skierniewicach oraz w Centrum Terapeutycznym „Krok po Krok” jako fizjoterapeuta i terapeuta SI. Posiada również własną firmę FizjoPoint zajmującą się rehabiltacją i masażem.

Ukończone kursy i szkolenia

 

 • Osteopatia strukturalna i chiropraktyka wg. dr Ackermanna ( moduł 1 i 2 );
 • Wprowadzenie do metody Neurac 1 i wykorzystywanie aparatu REDCORD w rehabilitacji medycznej;
 • Neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej (PSTIS);
 • Masaż w fizjoterapii, kosmetyce i odnowie biologicznej;
 • IBITA Bobath dla dorosłych;
 • Suche igłowanie z elematami mezoterapii kolagenem;
 • Integracja Sensoryczna - 2 stopień (PSTIS);
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS) - teoria grupowa dzieci ze spektrum autyzmu.
mgr Aleksandra Szuplewska

mgr Aleksandra Szuplewska

psycholog 

Jestem absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie o kierunku Psychologia Społeczna. W trakcie trwania studiów ukończyłam specjalizacje: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, psychologia kliniczna dziecka oraz pomoc psychologiczna krzywdzonym dzieciom.
Ukończyłam studium podyplomowe z przygotowania pedagogicznego oraz uzyskałam stopień awansu zawodowego – nauczyciel kontraktowy. Do tej pory zdobyłam doświadczenie w pracy z dziećmi, w zakresie pomocy psychologicznej doświadczającym trudności, które koncentrowały się wokół: trudności dydaktycznych, wychowawczych, konfliktów rówieśniczych i/ lub problemów rodzinnych,, zachowań agresywnych, przemocowych, opozycyjno- buntowniczych, oraz zaburzeń emocjonalnych. Pracuję w oparciu o metody i techniki terapii poznawczo-behawiorlanej.
Udzielałam także konsultacji, porad i wsparcia dla rodziców oraz kadry pedagogicznej.
Moim celem zawodowym jest pomoc psychologiczna dla dzieci mająca na celu poprawę ich funkcjonowania w środowisku szkolnym, rówieśniczym oraz domowym, a także wspieranie rozwoju dla osiągnięcia lepszej jakości życia na drodze indywidualnych możliwości.
Praca z dziećmi sprawia mi ogromną satysfakcję, są one dla mnie inspiracją, pobudzają moją kreatywność oraz twórcze myślenie. Prywatnie, jestem mamą dwóch chłopców oraz miłośniczką sportów zimowych i jazdy na rolkach.
Kieruje się mottem: „Życie jest jak jazda na rowerze, żeby utrzymać równowagę musisz poruszać się naprzód” Albert Einstein

Ukończone kursy i szkolenia

 • Terapia poznawczo - behawioralna dla dzieci i młodzieży;
 • Gimnastyka Mózgu Paula Dennisona;
 • Autyzm i Zespół Aspergera - Teoria i praktyka;
 • Praca z nastolatkiem z niską samooceną.
mgr Karolina Gołębieska

mgr Karolina Gołębieska

pedagog, terapeuta SI, nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel wspomagający

Absolwenta Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego w Skierniewicach. Ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunku pedagogika, specjalność: pedagogika przedszkolna 
i wczesnoszkolna oraz studia podyplomowe na kierunku: kształcenie uczniów 
z niepełnosprawnością. Na co dzień pracuje jako terapeta w Centrum Terapeutycznym "Krok po Kroku" w Skierniewicach. 

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Trening Umiejętności społecznych (TUS) – efektywne kształtowanie kluczowych umiejętności psychospołecznych oraz życiowych;
 • Terapia ręki – odpowiednia diagnoza i działania terapeutyczne kluczem do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju dzieci oraz młodzieży;
 • Terapia integracji sensorycznej I stopnia. Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej;
 • Kierownik wycieczek szkolnych;
 • Unplagged – rekomendowany szkolny program profilaktyki uniwersalnej skierowany do uczniów w wieku 12-14 lat (celem programu jest zmniejszenie ryzyka używania substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, tytoń) przez młodzież oraz zwiększenie kompetencji rodziców w zakresie przeciwdziałania używaniu substancji psychoaktywnych przez dzieci;
 • Opieka nad dzieckiem z doświadczeniem traumy – wyzwania, wskazówki, rekomendacje;
 • Skuteczna komunikacja kluczem do realizacji zadań wychowawczych;
 • Jak kształtować postawy i wychowywać do wartości;
 • Kompetencje społeczne i osobiste wychowawcy w pracy z klasą trudną;
 • Skup się!- jak wzmacniać koncentrację uwagi u dzieci;
 • Impostacja głosu;
 • Indywidualizacja pracy z uczniem w klasie o zróżnicowanym poziomie przyswajania wiedzy;
 • Narkotyki, dopalacze – realne zagrożenie dla młodego człowieka;
 • Czego uczyć dziecko z autyzmem?;
 • Rekomendowane programy profilaktyczne w szkole;
 • Wczesne wspomaganie rozwoju szansą dla Twojego dziecka;
 • Autyzm – znam, rozumiem, pomagam;
 • Komputerowy ćpun, Czego nikt Ci nie powiedział o cyberprzeciążonym mózgu, a co musisz wiedzieć jako nauczyciel, rodzić, user;
 • Integracja Sensoryczna - 2 stopień (PSTIS);
 • Zaburzenia koncentracji uwagi u dzieci w kontekście zaburzeń SI;
 • System motywacyjny narzędziem do redukowania zachowań niepożądanych,
 • Zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży.  Jak pracować z lękiem, stresem oraz trudnymi emocjami dziecka i nastolatka. 

mgr Monika Kobus

logopeda, neurologopeda kliniczny

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego- Wydziału Filologicznego w Łodzi. Ukończyła studia wyższe z zakresu logopedii z audiologią, studia magisterskie o kierunkulogopedii ogólnej oraz studia podyplomowe neurologopedyczne. Aktualnie pracuje w Stowarzyszeniu Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Wspólna Troska", gdzie prowadzi szczegółowe diagnozy oraz terapie z dziećmi o różnym podłożu zaburzeń neurologicznych (autyzm, mózgowe porażenie dziecięce, afazja, dyzartria, zespoły genetyczne). W pracy podchodzi indywidualnie do możliwości i potrzeb każdego pacjenta. Pracuje zarówno z dziećmi jak 
i osobami dorosłymi. 

Ukończone kursy i szkolenia

 • Certyfikat umiejętności praktycznych z zakresu audiologii- technik audiolog;
 • Certyfikat znajomości języka migowego (poziom 1);
 • Certyfikat z zakresu masaży logopedycznych.

mgr Jarosław Krupa

mgr Jarosław Krupa

fizjoterapeuta, oligofrenopedagog, terapeuta SI

Absolwent Fizjoterapii na Wyższej Szkołe Zarządzania i Administracji w Zamościu. Na co dzień pracuje jako terapeuta SI w Państowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skierniewicach.
Od 2007 roku jest certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej.

 

Ukończone kursy i szkolenia

 

 

 

 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - 2 stopień;
 • Terapia Ręki - 2 stopień;
 • Neurobiologiczne Podstawy Integracji Sensorycznej (PSTIS);
 • Integracja Sensoryczna - 2 stopień (PSTIS);
 • Dziecko spastyczne;
 • Dziecko wiotkie;
 • Dziecko w równowadze;
 • Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania;
 • Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych według Masgutowej.
mgr Paulina Żejmo

mgr Paulina Żejmo

logopeda, oligofrenopedagog, filolog polski

 

Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dużo cierpliwości i 17-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. 

 

Ukończone kursy i szkolenia

 

 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS) - teoria grupowa dzieci ze spektrum autyzmu.

Poznaj naszą ofertę

Centrum Terapeutyczne "Krok po Kroku"

 

96-100 Skierniewice
ul. Lelewela 16

ul. Mszczonowska 73

ul. Rynek 7

tel: +48 791 527 808

tel: +48 882 195 935
e-mail:  terapiakrokpokroku@gmail.com
 

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy do kontaktu

Regulamin plików cookies