Specjaliści w Gabinecie Terapeutycznym - Krok po Kroku

Specjaliści

mgr Janusz Jan Kiełczyński

mgr Janusz Jan Kiełczyński

pedagog specjalny, terapeuta SI, tyflopedagog, terapeuta zajęciowy

Absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu oraz Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Łodzi. Na co dzień pracuje jako oligofrenopedagog oraz terapeuta SI w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska” w Skierniewicach.

 

Ukończone kursy i szkolenia

 

 

 

 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - 2 stopień;
 • Zachowania trudne - teoria i praktyka;
 • Neurobiologiczne Podstawy Integracji Sensorycznej (PSTIS);
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS) - teoria grupowa dzieci ze spektrum autyzmu;
 • Diagnoza nozologiczna zaburzeń ze spektrum autyzmu;
 • Praktyczne wskazówki dotyczące dostosowania form i metod pracy z uczniem z Zespołem Aspergera;
 • Terapia behawioralna – teoria i praktyka. Kurs bazowy (3 modułowy).
 • Tworzenie środowiska terapeutycznego;
 • Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania;
 • Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi;
 • Techniki SAZ w pracy z grupą;
 • Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji;
 • Techniki SAZ w przygotowaniu dziecka do integracji;
 • Dokumentowanie i programowanie w SAZ;
 • Terapia Ręki - 2 stopień;
 • Integracja Sensoryczna - 2 stopień (PSTIS);
 • PECS - poziom 1;
 • PECS - poziom 2;
 • Makaton - poziom podstawowy;
 • Makaton - poziom zaawansowany;
 • Makaton - poziom rozszerzony;
 • AAC. Wprowadzenie alternatywnych metod komunikacji u osób z autyzmem;
 • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz;
 • Terapia Neurobiologiczna;
 • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®;
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji;
 • Sensomotoryczna terapia widzenia©.
mgr Jarosław Krupa

mgr Jarosław Krupa

fizjoterapeuta, oligofrenopedagog, terapeuta SI

Absolwent fizjoterapii na Wyższej Szkołe Zarządzania i Administracji w Zamościu. Na co dzień pracuje jako fizjoterapeuta i terapeuta SI w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska” w Skierniewicach oraz w Przedszkolu Gabilandia w Żyrardowie.
Od 2007 roku jest certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej.

 

Ukończone kursy i szkolenia

 

 

 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - 2 stopień;
 • Terapia Ręki - 2 stopień;
 • Neurobiologiczne Podstawy Integracji Sensorycznej (PSTIS);
 • Integracja Sensoryczna - 2 stopień (PSTIS);
 • Dziecko spastyczne;
 • Dziecko wiotkie;
 • Dziecko w równowadze;
 • Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania;
 • Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych według Masgutowej.
mgr Katarzyna Michalak

mgr Katarzyna Michalak

pedagog specjalny, terapeuta zajęciowy

Absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Skierniewicach, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie.

 

Ukończone kursy i szkolenia

 

 

 

 

 • Profil arytmetyczny promatematica;
 • Neurokalkulia ptomatematica;
 • Dysleksja rozwojowa;
 • Terapia Ręki;
 • Trener metod uczenia się 3XU Transfer Learning;
 • Integracja Bilateralna;
 • Dziecko w równowadze;
 • Neurobiologiczne podstawy integracji Sensorycznej (SINET);
 • Diagnoza i terapia wyższych funkcji słuchowych ATS;
 • Diagnoza i terapia wyższych funkcji wzrokowych;
 • Dominujący profil mózgu według S.Mazgutowa;
 • I i II stopień kinezjologii edukacyjnej;
 • INPP Wygaszanie odruchów wg S.Goddard.
mgr Piotr Kołudzki

mgr Piotr Kołudzki

fizjoterapeuta, terapeuta IBITA Bobath, terapeuta SI

Absolwent Społecznej Akademii Nauk w Łodzi o kierunku Fizjoterapia. Na co dzień pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Skierniewicach od 2012 roku jako fizjoterapeuta oraz w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska” w Skierniewicach. Posiada również własną firmę FizjoPoint zajmującą się rehabiltacją i masażem.

Ukończone kursy i szkolenia

 

 

 

 

 • Osteopatia strukturalna i chiropraktyka wg. dr Ackermanna ( moduł 1 i 2 );
 • Wprowadzenie do metody Neurac 1 i wykorzystywanie aparatu REDCORD w rehabilitacji medycznej;
 • Neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej (PSTIS);
 • Masaż w fizjoterapii, kosmetyce i odnowie biologicznej;
 • IBITA Bobath dla dorosłych.

 

mgr Justyna Graczyk

mgr Justyna Graczyk

psycholog 

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.Ukończyła wiele szkoleń z zakresu pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu. Swoją ścieżkę zawodową rozpoczęła jeszcze na studiach pracując w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z dziećmi z trudnościami. Po studiach rozpoczęła pracę w Centrum Terapii Promitis w Warszawie gdzie pracowała jako terapeuta grupowy jak i indywidualny z dziećmi ze spektrum autyzmu. Aktualnie pracuje w Ośrodku Wspólna Troska w Skierniewicach gdzie prowadzi terapię dla z dziećmi z autyzmem jak i innymi zaburzeniami oraz w  Centrum Edukacyjno Terapeutycznym IUNGO w Skierniewicach gdzie prowadzi terapię dzieci, które wymagają pomocy w zakresie emocji czy kompetencji społecznych.

W Centrum Krok po Kroku prowadzi terapię psychologiczną, terapię behawioralną, treningi umiejętności społecznych oraz współtworzy z innymi specjalistami zespół diagnostów.

Aktualnie również studentka Uniwersytetu SWPS na kierunku: seksuologia kliniczna.

 

Poznaj naszą ofertę

Fizjoklinika
Równowaga
Szkoła Optymizmu
Magis
Animus
F84
Fizjo Point
Wspomaganie rozwoju i edukacji

Centrum Terapeutyczne "Krok po Kroku"

 

96-100 Skierniewice
ul. Joachima Lelewela 16
tel: +48 791 527 808
e-mail:  terapiakrokpokroku@gmail.com
 

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy do kontaktu

Regulamin plików cookies