SENSOMOTORYCZNA TERAPIA WIDZENIA (STW)

SENSOMOTORYCZNA TERAPIA WIDZENIA (STW)

STW jest metodą, która łączy jednocześnie statyczną i dynamiczną terapię funkcji wzrokowych. Program ten symultanicznie korzysta z integracji bodźców ruchowych, słuchowych oraz wzrokowych. Poprzez wykorzystanie zarówno statycznej jak i dynamicznej terapii ćwiczenia wykonywane angażują układ przedsionkowy i proprioceptywny. Takie podejście zapewnia prawidłową integrację bodźców wzrokowych z innymi zmysłami. W toku zajęć terapeuta wykorzystuje stymulatory, które są źródłem efektywnej integracji wzrokowo – słuchowej.

 

Jeśli Twoje dziecko:

  • nie radzi sobie w szkole – nie opanowało umiejętności czytania, pisania, ma trudności w umiejętnościach matematycznych;

  • ma niski lub obniżony poziom rozumienia;

  • ma obniżoną pamięć wzrokowa  i słuchową oraz pamięć motoryczną;

  • posiada problemy z koordynacją wzrokowo- ruchową;

  • przejawia zaburzenia koncentracji uwagi;

  • prezentuje zaburzenia integracji sensorycznej;

  • ma dysleksję.

Poznaj naszą ofertę

Centrum Terapeutyczne "Krok po Kroku"

 

96-100 Skierniewice
ul. Joachima Lelewela 16
tel: +48 791 527 808
e-mail:  terapiakrokpokroku@gmail.com
 

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy do kontaktu

Regulamin plików cookies