METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO W. SHERBORNE

METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO W. SHERBORNE

Podstawą Metody W. Sherborne jest rozwój dziecka przez ruch:

  • świadomość własnego ciała i usprawnianie ruchowe;
  • świadomość przestrzeni i działania w niej;
  • dzielenie przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu.

 

Ćwiczenia według Metody W. Sherborne prowadzą do stwarzania okazji do poznania przez dziecko własnego ciała, sprawności motorycznej, poczucia własnej siły i sprawności co ma na celu ukształtowanie w dziecku wiary we własne możliwości. Ćwiczenia mają służyć ukształtowaniu poczucia bezpieczeństwa w dziecku, uaktywnieniu go oraz przełamaniu lęków związanych z przestrzenią.
Ćwiczenia odbywają się w parach. Mogą w nich uczestniczyć rodzice lub rodzeństwo dziecka.
Dziecko również może ćwiczyć w parze z terapeutą. Większość ćwiczeń z Metody Ruchu Rozwijającego stanowi dla dzieci atrakcje i uczestniczą w nich w formie zabawy. Ta forma spędzania czasu przez dziecko pobudza aktywność własną oraz pobudza spontaniczność.

 

Metodę stosuje się w pracy z następującymi grupami dzieci:

  • upośledzonymi umysłowo;
  • autystycznymi;
  • z mózgowym porażeniem dziecięcym,
  • z zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania;
  • z niekorzystnych środowisk wychowawczych, np. domów dziecka, rodzin dysfunkcyjnych;
  • głuchymi i niewidomymi.

Poznaj naszą ofertę

Centrum Terapeutyczne "Krok po Kroku"

 

96-100 Skierniewice
ul. Joachima Lelewela 16
tel: +48 791 527 808
e-mail:  terapiakrokpokroku@gmail.com
 

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy do kontaktu

Regulamin plików cookies