REHABILITACJA

REHABILITACJA

Rehabilitacja to przywracanie sprawności fizycznej,psychicznej oraz co za tym idzie społecznej, która została utracona w związku z schorzeniami czy urazami. Sprawność odzyskiwana jest w związku z oddziaływaniami usprawniającymi i terapeutycznymi. 

Zgodnie z definicją WHO rehabilitacja jest kompleksowym postępowaniem w odniesieniu do osób niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie, które ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy i zarobkowania oraz zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym. 

 

Rehabilitacja to długotrwały  procesem medyczno–społecznym dążący do poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością. Rozwój rehabilitacji jako jednej ze specjalności medycznych rozpoczął się po II wojnie światowej – uznano ją wtedy za integralną, 3 fazę procesu terapeutycznego, obok diagnozowania i leczenia. Głównymi twórcami rehabilitacji medycznej w Polsce byli prof. Wiktor Dega, prof. Adam Gruca, prof. Kazimiera Milanowska oraz prof. Marian Weiss. Dzięki ich zaangażowaniu i olbrzymiej wiedzy uznawanej na całym świecie powstała w Polsce idea rehabilitacji oparta na 4 zasadach:

  • powszechności,
  • kompleksowości,
  • wczesności,
  • ciągłości.

RODZAJE REHABILITACJI

Poznaj naszą ofertę

Centrum Terapeutyczne "Krok po Kroku"

 

96-100 Skierniewice
ul. Joachima Lelewela 16
tel: +48 791 527 808
e-mail:  terapiakrokpokroku@gmail.com
 

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy do kontaktu

Regulamin plików cookies