DIAGNOZA FUNKCJONALNA DZIECKA

DIAGNOZA FUNKCJONALNA DZIECKA

Określa poziom funkcjonowania dziecka w poszczególnych strefach rozwoju. Wskazuje mocne i słabe strony dziecka, uszczegóławia potencjał poznawczy jak również deficyty i trudności. Pozwala na dokładne ustalenie potrzeb dziecka i sposobów ich zaspokajania. Diagnoza funkcjonalna jest dokonywania w obszarze ośmiu sfer funkcjonowania

  • naśladowanie,

  • percepcja,

  • motoryka mała i duża,

  • koordynacja wzrokowo-ruchowa,

  • funkcje poznawcze,

  • mowa czynna i bierna,

  • emocjonalność i rozumienie społeczne,

poprzez obserwację oraz wywiad z rodzicami oraz profesjonalne narzędzia diagnostyczne.

 

Diagnoza funkcjonalna kierowana jest do dzieci z podejrzeniem deficytów czy trudności rozwojowych i adaptacyjnych. W skład diagnostów w naszym Centrum wchodzą specjaliści z zakresu:

  • integracji sensorycznej

  • psychologii

  • logopedii

Poznaj naszą ofertę

Centrum Terapeutyczne "Krok po Kroku"

 

96-100 Skierniewice
ul. Joachima Lelewela 16
tel: +48 791 527 808
e-mail:  terapiakrokpokroku@gmail.com
 

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy do kontaktu

Regulamin plików cookies