KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA (AAC)

KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA (AAC)

Komunikacja alternatywną nazywamy system metod umożliwiający porozumiewanie się osobom, które nie mówią lub porozumiewają się w sposób ograniczony. AAC jest sposobem, dzięki któremu dzieci z zaburzeniami mowy są w stanie wyrazić swoje myśli, uczucia, potrzeby. AAC oparta jest na gestach (język migowy), znakach graficznych ( obrazkach, symbolach, piktogramach) czy przedmiotach (klocki słowne).

 

Komunikacja alternatywna i wspomagająca – dla kogo?

 • dzieci z zaburzeniami ekspresji językowej – osoby, dzieci rozumiejące mowę nie potrafiące się nią posługiwać;

 • dzieci wymagające języka alternatywnego - osoby, dzieci mające problemy z rozumieniem mowy werbalnej;

 • dzieci potrzebujące wsparcia językowego- dzieci rozumieją mowę i posługują się nią w spoób ograniczony, AAC ma pełnić funkcję usprawniającą.

 

RODZAJE AAC:

 • znaki przestrzenno – dotykowe;

 • język migowy;

 • system symboli jednoznacznych;

 • znaki manualne MAKATON;

 • znaki graficzne;

 • miniatury i znaki trójwymiarowe adaptowane;

 • alfabet punktowy do dłoni;

 • znaki manualne;

 • gesty naturalne;

 • KOGHAMO;

 • alfabet palcowy (daktylografia);

 • PIC – znane jako Piktogramy w Polsce;

 • PCS;

 • System symboli BLISS;

 • Rysunki;

 • Litery, sylaby, wyrazy.

Poznaj naszą ofertę

Centrum Terapeutyczne "Krok po Kroku"

 

96-100 Skierniewice
ul. Joachima Lelewela 16
tel: +48 791 527 808
e-mail:  terapiakrokpokroku@gmail.com
 

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy do kontaktu

Regulamin plików cookies