Terapia pedagogiczna

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Terapia przeznaczona dla uczniów klas IV –VII szkoły podstawowej mających trudności w nauce czytania i pisania lub dla dzieci z opinią psychologiczno-pedagogiczną o stwierdzonej dysleksji, dysortografii lub dysgrafii.

Terapia pedagogiczna skierowana jest również dla dzieci zaczynających naukę szkolną aby ocenić dojrzałość szkolną.

Terapia pedagogiczna to proces, w którym pomagamy dziecku, niwelujemy trudności, z którymi się boryka przy czym eliminujemy przyczyny i objawy niepowodzeń szkolnych. Wszystkie działania sprawiają, iż dziecko uzyskuje motywację oraz lepiej o sobie myśli. Jeżeli Twoje dziecko ma trudności w szkole, nie nadąża w szkole, nie radzi sobie z materiałem i w konsekwencji nie lubi szkoły to my postaramy się ten stan zmienić.

 

Terapia pedagogiczna dla dzieci:

  • inteligencji przeciętnej i niższej niż przeciętna;

  • z zakłóceniami funkcji wzrokowych i słuchowych;

  • o zaburzonym rozwoju emocjonalno-motywacyjnym;

  • z zaburzeniami mowy;

  • z zakłóceniami i opóźnieniami rozwoju ruchowego;

  • z zakłóceniami procesu lateralizacji;

  • z zaburzeniami procesów nerwowych.

Poznaj naszą ofertę

Centrum Terapeutyczne "Krok po Kroku"

 

96-100 Skierniewice
ul. Joachima Lelewela 16
tel: +48 791 527 808
e-mail:  terapiakrokpokroku@gmail.com
 

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy do kontaktu

Regulamin plików cookies