Terapia pedagogiczna

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Terapia pedagogiczna to proces długotrwałych oddziaływań, szereg całościowych działań o charakterze pedagogicznym, nastawionych na pomoc dziecku, niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych (np. dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia,inne ), nastawionych na eliminowanie ujemnych konsekwencji, podwyższanie samooceny i motywacji do dalszego działania, do obowiązków szkolnych. Terapia ta dąży do wszechstronnego rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych.

Terapia pedagogiczna jest również zamiennie nazywana reedukacją, lub zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi.

 

Terapia pedagogiczna dla dzieci:

  • inteligencji przeciętnej i niższej niż przeciętna;

  • z zakłóceniami funkcji wzrokowych i słuchowych;

  • o zaburzonym rozwoju emocjonalno-motywacyjnym;

  • z zaburzeniami mowy;

  • z zakłóceniami i opóźnieniami rozwoju ruchowego;

  • z zakłóceniami procesu lateralizacji;

  • z zaburzeniami procesów nerwowych.

Poznaj naszą ofertę

Centrum Terapeutyczne "Krok po Kroku"

 

96-100 Skierniewice
ul. Joachima Lelewela 16
tel: +48 791 527 808
e-mail:  terapiakrokpokroku@gmail.com
 

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy do kontaktu

Regulamin plików cookies