TUS - TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

TUS - TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Trening umiejętności społecznych jest postępowaniem terapeutycznym mającym na celu poprawiać, korygować funkcjonowanie wśród ludzi. Zajęcia TUS przebiegają w kilkuosobowych grupach, w których uczestnicy pod nadzorem terapeuty mają w zadaniu obserwować zachowania innych jak również swoje własne.

 

Zajęcia, na których prowadzony będzie trening umiejętności społecznych będą kształtować i rozwijać zdolność samoświadomości – w ich toku dzieci samodzielnie będą dochodzić do uświadamiania sobie własnych uczuć, uczuć innych co w konsekwencji ma na celu naukę prawidłowych relacji społecznych. Ponadto podjęte zostaną próby nauki kontrolowania własnych emocji, uczuć czy impulsów. Trening umiejętności społecznych modelować będzie umiejętność aktywnego słuchania. Dzieci oprócz umiejętności słuchania będą musiały analizować wypowiedzi i odnosić się do nich w kontekście do swoich przemyśleń lub odczuć. TUS ma na celu również ukształtować u uczestników umiejętność i potrzebę obserwacji zachowań, reakcji oraz odczuć innych osób, refleksji nad werbalnymi i niewerbalnymi aspektami interakcji interpersonalnych. W toku zajęć rozwijana będzie wyobraźnia i podsycana kreatywność dzieci. Ponadto zostanie wpojona dzieciom postara tolerancji, poszanowania dla różnic personalnych.

Poznaj naszą ofertę

Centrum Terapeutyczne "Krok po Kroku"

 

96-100 Skierniewice
ul. Joachima Lelewela 16
tel: +48 791 527 808
e-mail:  terapiakrokpokroku@gmail.com
 

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy do kontaktu

Regulamin plików cookies