Metoda SI - Krok po kroku

METODA SI

DIAGNOZA SI

Diagnoza Integracji Sensorycznej bazuje na gruntownych badaniach dziecka przez wykwalifikowanego terapeutę SI. Proces diagnozowania zajmuje 3 (czasem 4) spotkania, co uzależnione jest od współpracy z dzieckiem, jego samopoczucia czy koncentracji uwagi.

 

Diagnoza obejmuje:

 

 1. Wywiad z rodzicami – wywiad zawiera informacje z zakresu przebiegu ciąży, porodu, rozwoju dziecka, chorób, które przebyło czy problemów zdrowotnych.

 2. Kwestionariusze - wypełniają je rodzice, stanowią one dopełnienie procesu diagnostycznego.

 3. Próby kliniczne - podczas spotkania dziecko jest proszone o wykonanie kilku zadań, które mają na celu potwierdzić lub wykluczyć występowanie przetrwałych odruchów. Terapeuta sprawdza napięcie mięśniowe, koordynację, równowagę dziecka oraz pracę oczu.

 4. Testy - przeznaczone są dla dzieci powyżej 4 roku życia. Maja na celu zbadać płynność ruchową, koordynację, równowagę, czucie ciała, planowanie motoryczne, prace rąk. U dzieci poniżej 4 roku życia terapeuta ocenia wcześniej wymienione aspekty poprzez obserwację prób klinicznych oraz obserwację spontanicznej aktywności dziecka.

 5. Podsumowanie diagnozy - rozmowa terapeuty z rodzicami na temat wyników przeprowadzonej diagnozy. Wszystkie wyniki są szczegółowo objaśniane i omawiane. Rodzic otrzymuje egzemplarz pisemnej diagnozy, która posiada dane z wywiadu, dane z kwestionariuszy, wyniki prób klinicznych, wyniki testów oraz płynące z tego wnioski.

 

Po podsumowaniu diagnozy, terapeuta SI przedstawia rodzicom opracowany, indywidualny program terapii dla ich dziecka.

 

KONSULTACJE SI

Jeśli masz wątpliwości czy Twoje dziecko potrzebuje terapii SI zapraszamy na konsultacje. 

 

Jeśli Twoje dziecko:

 • ma trudności ze ssaniem, jedzeniem;
 • nie lubi pokarmów o określonej konsystencji;
 • stale płacze;
 • trudno je uspokoić;
 • ma problemy z zasypianiem i snem;
 • niechętnie bawi się zabawkami;
 • ma problemy z napięciem mięśniowym;
 • ma kłopoty z czynnościami samoobsługowymi;
 • nie lubi kąpieli, czesania włosów, obcinania paznokci;
 • jest nadwrażliwe na bodźce;
 • z opóźnieniem posiadło umiejętności takie jak siadanie, raczkowanie, mówienie;
 • ma opóźnienia w rozwoju mowy;
 • ma nieprawidłowy chód;
 • unika zabaw, które wymuszają zmianę pozycji ciała (kręcenie się, bujanie);
 • reaguje nienaturalnie na ruch;
 • chodzi na palcach;
 • unika dotyku przedmiotów;
 • dziecko jest statyczne, mało aktywne;
 • dziecko jest nadmiernie ruchliwe, nadpobudliwe;
 • występują u niego zachowania autoagresywne.

Poznaj naszą ofertę

Centrum Terapeutyczne "Krok po Kroku"

 

96-100 Skierniewice
ul. Joachima Lelewela 16
tel: +48 791 527 808
e-mail:  terapiakrokpokroku@gmail.com
 

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy do kontaktu

Regulamin plików cookies