TERAPIA BEHAWIORALNA DZIECI

TERAPIA BEHAWIORALNA DZIECI

Terapia oparta na diagnozie PEPR i indywidualnie skonstruowanym programie terapeutycznym. Terapia może również opierać się na analizie trudnych zachowań, jakie prezentuje dziecko. Terapia behawioralna opiera się na wpajaniu dzieciom potrzebnych umiejętności, które są aktualnie dziecku potrzebne oraz eliminowanie zachowań niewłaściwych, z którymi dziecko ma problem. Każde dziecko ma stworzony indywidualny plan terapeutyczny, zgodnie z którym odbywa się praca. Plan uwzględnia aktualne umiejętności dziecka oraz stadium rozwoju, w którym dziecko się znajduje. Plan zawiera również zachowania niepożądane, z którymi dziecko ma problem oraz strategię ich eliminowania.

 

Terapia behawioralna dla dzieci:

  • z zaburzeniami zachowania;

  • Zespołem Downa;

  • autyzmem;

  • innymi zaburzeniami.

Poznaj naszą ofertę

Centrum Terapeutyczne "Krok po Kroku"

 

96-100 Skierniewice
ul. Joachima Lelewela 16
tel: +48 791 527 808
e-mail:  terapiakrokpokroku@gmail.com
 

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy do kontaktu

Regulamin plików cookies