NEUROFLOW - AKTYWNY TRENING SŁUCHOWY

NEUROFLOW - AKTYWNY TRENING SŁUCHOWY

Zajęcia przetwarzania słuchowego skierowane są do dzieci, które posiadają dysfunkcję mającą umiejscowienie w centralnej, nerwowej części układu słuchowego i objawiającą się niewłaściwym przetwarzaniem bodźców słuchowych. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest nieposiadanie żadnego z ubytku słuchowego.

Funkcje słuchowe mają ogromne znaczenie dla efektywnej nauki i przyswajania wiedzy. Jak często się okazuje to zaburzenia analizy dźwięków na poziomie centralnym często powodują trudności w czytaniu, pisaniu czy nauce. Szacuje się, że w pierwszych klasach szkoły podstawowej od 3% do 5% dzieci ma objawy zaburzeń przetwarzania słuchowego APD, które gdy są niewykryte i nierehabilitowane w znacznym stopniu ograniczają możliwości nauki i rozwoju tych dzieci.

 

Jeśli Twoje dziecko:

 • prezentuje trudności w zrozumieniu mowy przy niesprzyjających warunkach akustycznych;

 • ma kłopot z utrzymaniem uwagi na konkretnych bodźcach słuchowych;

 • męczy się podczas przebywania w głośnym miejscu;

 • ma obniżoną koncentrację uwagi;

 • często boli głowa;

 • ma trudność ze zrozumieniem długich wypowiedzi;

 • prezentuje trudności w zrozumienie i wykonaniu złożonych poleceń;

 • nie rozumie skierowanych do niego wypowiedzi;

 • myli podobnie brzmiące słowa;

 • prezentuje słabszą pamięć słuchową;

 • ma trudności zapamiętywaniem sekwencji słuchowych;

 • nie zwraca uwagi na osobę, która mówi do niego;

 • nadmiernie zwraca uwagę na bodźce słuchowe, które są nieistotne;

 • mówi monotonnie, cicho lub bardzo szybko i bardzo głośno;

 • uzyskuje słabsze wyniki podczas testów psycho-edukacyjnych opartych na bodźcach słuchowych;

 • ma trudności w czytaniu i pisaniu ze słuchu;

 • ma istotne problemy z nauką języków obcych.

Poznaj naszą ofertę

Centrum Terapeutyczne "Krok po Kroku"

 

96-100 Skierniewice
ul. Joachima Lelewela 16
tel: +48 791 527 808
e-mail:  terapiakrokpokroku@gmail.com
 

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy do kontaktu

Regulamin plików cookies