Metoda Warnkego

METODA WARNKEGO

Metoda opracowana przez Freda Warnke przeznaczona jest do pracy z dziećmi od  6 roku życia lub osobami dorosłymi, m.in. dla:

 • dzieci z trudnościami w nauce,
 • dzieci z problemami w nauce czytania i pisania,
 • uczniów z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej, osób, u których dysleksję już zdiagnozowano (dysleksja rozwojowa u dzieci, dysleksja dorosłych),
 • osób z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD),
 • osób z problemami w lateralizacji,
 • osób z problemami logopedycznymi (np. problemy z wymową),
 • osób jąkających się,
 • osób dorosłych chcących poprawić umiejętność czytania i pisania,
 • osób dorosłych chcących usprawnić funkcjonowanie mózgu po jego uszkodzeniu (np. po udarze),
 • dorosłych, którzy chcą opóźnić procesy demencyjne i te związane z pogorszeniem słyszenia.

Aparatura do metody Warnkego pozwala na pracę z osobami, które zaopatrzone są w aparaty słuchowe.

 

Diagnoza obejmuje 14 kroków diagnostycznych. Pierwszych 8 testów przeprowadza się za pomocą urządzenia Audio4Lab – moduł Brain Audiometr, pozostałe wykonuje się za pomocą specjalnie w tym celu zaprojektowanych narzędzi diagnostycznych. Każde z zadań testowych bada inną kompetencję z zakresu percepcji wzrokowej, słuchowej oraz motoryki.

 

Opracowany przez Freda Warnke trening opiera się na dwóch zasadniczych filarach:

 • Automatyzacji przetwarzania słuchowego, wzrokowego i motorycznego.
 • Automatyzacji koordynacji półkul mózgowych.

 

 

Niezaprzeczalny atut tej metody to fakt, iż skupia się nie na objawach trudności, a  na ich przyczynach!!!

 

Efekty terapii funkcji podstawowych Metodą Warnkego w Polsce sprawdził zespół badawczy Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego pod kierunkiem prof. Małgorzaty Lipowskiej (prof. M. Lipowska, P. Pawlicka, A. Łada (2015):

 

Metoda Warnkego okazała się efektywna w terapii dysleksji rozwojowej u dzieci. Szczególną wartość ma uzyskana w wyniku powyższych oddziaływań terapeutycznych, poprawa funkcjonowania badanych w zakresie konkretnych umiejętności szkolnych, co niesie za sobą szerokie możliwości praktyczne.”


M. Lipowska, P. Pawlicka, A. Łada

Poznaj naszą ofertę

Centrum Terapeutyczne "Krok po Kroku"

 

96-100 Skierniewice
ul. Joachima Lelewela 16
tel: +48 791 527 808
e-mail:  terapiakrokpokroku@gmail.com
 

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy do kontaktu

Regulamin plików cookies