Ogłaszamy zapisy na trening umiejętności społecznych dla dzieci

Ogłaszamy zapisy na trening umiejętności społecznych dla dzieci

Czas trwania:120 minut

Wielkość grupy: 4 osoby

Koszt: 50 zł

 

Zajęcia prowadzone przez dwóch terapeutów: oligofrenopedagog oraz psycholog dziecięcy (co pozwala na modelowanie zachowań dzieci, monitorowanie ich postępów i obserwację każdego uczestnika);

 

Zapraszamy dzieci mające trudności w sferze społecznej:

 • Nieśmiałe, wycofane;

 • Mające trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych;

 • Impulsywne; posiadające problemy z panowaniem nad swoimi emocjami;

 • Prezentującymi zachowania opozycyjne, buntownicze;

 • Niepotrafiące dostosować się do ogólnie przyjętych norm, zasad;

 • Z trudnościami adaptacyjnymi;

 • Sprawiające problemy wychowawcze;

 • W tym dla dzieci z Zespołem Aspergera, Autyzmem, ADHD.

 

Na kursy zapraszamy dzieci w wieku:

 • Grupa I: 4 -6 lat

 • Grupa II: 7-10 lat

 • Grupa III: 11-13 lat

 

Planowana data rozpoczęcia pierwszych zajęć: 05.11.2018

Aktualności

Centrum Terapeutyczne "Krok po Kroku"

 

96-100 Skierniewice
ul. Joachima Lelewela 16
tel: +48 791 527 808
e-mail:  terapiakrokpokroku@gmail.com
 

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy do kontaktu

Regulamin plików cookies