O czasopiśmie  „DZIECKO AUTYSTYCZNE”

O czasopiśmie „DZIECKO AUTYSTYCZNE”

„Dziecko Autystyczne” to półrocznik wydawany od 1986 r., którego redaktorem naczelnym jest prof. Tadeusz Gałkowski z Uniwersytetu SWPS.

Półrocznik publikuje prace badawcze prezentujące różnorodne metody oddziaływań wspomagających rozwój i przystosowanie społeczne osób z autystycznym spektrum zaburzeń (Autism Spectrum Disorders – ASD).

Celem czasopisma jest upowszechnianie najnowszych zdobyczy wiedzy z zakresu autyzmu. Redakcja publikuje oryginalne prace przeglądowe, opinie i polemiki, sprawozdania oraz recenzje.

Aktualności

Centrum Terapeutyczne "Krok po Kroku"

 

96-100 Skierniewice
ul. Lelewela 16

ul. Mszczonowska 73

ul. Rynek 7

tel: +48 791 527 808

tel: +48 882 195 935
e-mail:  terapiakrokpokroku@gmail.com
 

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy do kontaktu

Regulamin plików cookies